Download de tekstversie
We hebben vastgesteld dat je Internet Explorer gebruikt om de persbrochure te bekijken. Voor een optimale weergave adviseren we je om een recentere browser, zoals Google Chrome, Safari of Firefox, te gebruiken.

DE LUIZENMOEDER

Vanaf woensdag 9 januari om 20.35 bij VTM

“Absurde regels en gedragscodes heerlijk in beeld”

“De Luizenmoeder is een comedyreeks die zich afspeelt in een even bijzondere als alledaagse arena: de lagere school. Iedereen die ooit naar school is geweest, schoolgaande kinderen heeft of zelf nog op de schoolbanken zit, zal zich erin kunnen herkennen”, aldus regisseur Maarten Moerkerke (13 Geboden, De Bende van Jan De Lichte, Deadline 14/10, Deadline 25/5, Coppers,…).

Het leven om en rond de basisschool lijkt - meer dan we vermoeden - op het echte leven in de hedendaagse maatschappij, waar vaak te veel regels of (gedrags)codes gelden, waar de volwassenen zich soms als kinderen gedragen en omgekeerd.

Het doen en laten van de ouders, het schoolpersoneel en de kinderen in ‘De Luizenmoeder’ toont op een vaak hilarische, satirische en soms pijnlijke manier hoe grote thema’s en kleinmenselijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De reeks barst van de herkenbaarheid.

In ‘De Luizenmoeder’ is de school als een spiegel van de wereld: met eigen speelplaatsafspraken, verkeers- en verjaardagsfeestjesregels, hiërarchieën, hangouders, tienminutengesprekken en natuurlijk… luizenmoeders.

De Luizenmoeder Groepsfoto

Basisschool De Akker

Door het afnemend aantal leerlingen heeft de basisschool De Akker een moeilijk jaar achter de rug, waardoor enkele onderwijzers én de conciërge ontslagen zijn. Het is nu aan de schoolleiding om in het nieuwe schooljaar een frisse start te maken.

Centraal staat Hannah (Lynn Van Royen), de mama van de 7-jarige Fleur. Als moeder van een nieuwe leerlinge probeert ze zich staande te houden in een wereld vol moedermaffia, speelplaatsregels, rigide verjaardagsprotocollen, zingende juffen, ouderparticipatie en ander leed.

De vaak ondoordachte initiatieven van de directeur (Tom Audenaert) om een nieuwe wind door de school te laten waaien, maken het er niet eenvoudiger op.

Hallo Allemaal!

Aflevering 1

OP 09/01

Kinderpsychologe Hannah zet haar dochter Fleur af op de Akker. Spannend, want het is de eerste dag in een nieuwe school. En dat zal Hannah meteen geweten hebben. Terwijl Fleur zich makkelijk aanpast en vriendjes maakt, wordt Hannah geconfronteerd met huisreglementen waarvan ze het bestaan niet af weet, een zingende en niet zo flexibele juf, nieuwgierige en bemoeizuchtige andere ouders, en de vraag om ouderparticipatie. Onderaan op de ladder? De luizenmoeder, die de kinderen moet verlossen van de lastige beestjes.

Aflevering 2

OP 16/01

Drama op de drop-off zone van De Akker. Hannah dacht dat Fleur bij Rita ging spelen, Kenneth zegt dat zijn dochter bij hen op visite kwam. Beiden hebben echter plannen, maar iemand zal het onderspit moeten delven. Directeur Erik neemt ex-militair Ronald, die lijdt aan posttraumatisch stresssyndroom, aan als nieuwe conciërge. Het is zogezegd zijn missie om Ronald te helpen, maar eigenlijk is het hem om de subsidies te doen die hij hiervoor krijgt. Juf Els is het kotsbeu dat de ouders hun kind afleiden door naar hen te zwaaien terwijl ze al in de klas zitten. Ze schaft de zwaaizone af.

Prickly pear

DE LUIZENMOEDER

VANAF WOENSDAG 9 JANUARI 2019 OM 20.35 BIJ VTM

Volg ‘De Luizenmoeder’ via Facebook, Twitter en de website:

‘De Luizenmoeder’ is live en uitgesteld te bekijken via vtm.be en de VTM-app.

Niet voor publicatie:

Meer informatie en interviewaanvragen via elle.deleeuw@medialaan.be

Fotomateriaal van ‘De Luizenmoeder’ is te vinden op medialaan.be